Kitap | Tıp ve Fetva

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu’nun 5 Haziran 2010’da gerçekleştirdiği “İslam Âlimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri” isimli çalışması, Hakan Ertin tarafından kitaplaştırılarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur.

İSAR bünyesinde çalışmalarına devam eden Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, tıp alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte, bu gelişmelerin beraberinde getirdiği sorunları tıbbî ve dini açıdan değerlendirerek cevaplar bulmaya çalışmaktadır. Bu sebeple tıp, tıp etiği ve ilahiyat gibi farklı disiplinlerden ilim adamları bir araya gelerek bu sorunlara çözümler aramaktadır. Atölye ve konferanslarda sunulan tebliğlerin bir araya getirildiği çalışmalardan biri de Tıp ve  Fetva: Tıbbi konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri başlıklı eserdir.

Çalışmanın hedefleri arasında ülkemizde tıp konularında verilen fetvaların arka planının ve ortaya çıkış sürecinin ele alınması, bu konuda fetva verenlerin tıbbi konularda nasıl bilgilendiklerinin tespit edilmesi ve muhtemel sorunlara disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm bulmaya çalışmak gibi hususlar yer almaktadır. Kitapta Hayreddin Karaman’ın takdim yazısı ve İhsan Karaman’ın önsözünü takiben, açılış konuşmaları ve iki oturum halinde yapılan tebliğler yer almaktadır.

“Tıptaki Yeni Gelişmeler ve Tıbbi Alandaki Problemler” başlığını taşıyan birinci oturumda Prof. Dr. Recep Öztürk’ün başkanlığında Dr. Öğr. Üyesi Hakan  Ertin, “Tıp Etikçilerinin Karar Verme Konusundaki Sorunları”, Prof. Dr. Serdar Bedii Omay “Tıpta bilgi nasıl oluşur? Kanıta dayalı tıp” ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç, “Rasyonel tıp ve tıp etiği kararlarındaki meseleler” isimli tebliğlerini sunmuşlardır.

“Tıptaki Yeni Gelişmeler Işığında Fetva Usulündeki Değişmeler” başlığını taşıyan ikinci oturumda Prof. Dr. Mürteza Bedir’in başkanlığında Prof. Dr. Hamza Aktan, “Fetva Dili ve Türkiye’de Sağlık Alanındaki Fetva Uygulaması”, Dr. Ekrem Keleş “Dünyadaki Uygulama” ve İrfan İnce “Önerilen Fıkhi Çözümlerin Getirdiği Sorunlar” isimli tebliğlerini sunmuşlardır.

Tebliğlerden sonraki iki oturumluk kapanış panelinde, katılımcıların konuyla ilgili, görüş, öneri ve değerlendirmeleri yer almaktadır.