Yapay Zeka Etiği Çalıştayı

Yapay Zeka Etiği Çalıştayı

Hızla gelişen yapay zeka teknolojisi bilgisayar oyunları, yüz tanıma teknolojileri, sürücüsüz araçlar, savunma sanayi, çeşitli iş kolları, robot sistemleri ve tıp dünyası başta olmak üzere, hayatlarımızda yerini almış durumda. Birey ve toplum üzerindeki etkisi her geçen gün daha önemli hale gelen bu teknolojik gelişme bir yandan yaşamlarımızı ve çalışma şekillerimizi dönüştürürken, diğer yandan adalet, eşitsizlik, önyargı, mahremiyet, gözetim, güvenlik gibi konularda etik kaygıları beraberinde getirmektedir. Gelecekte ise insan seviyesinde yapay zeka sistemlerinin gerçekleştirilebileceği konusu sıkça gündeme gelmekte ve bu yeni sistemlerin bir ahlaki statüye veya sorumluluğa sahip olup olamayacağı hakkında önemli etik sorular karşımıza çıkmaktadır.

Yapay zeka teknolojilerine dair çalışmaların geldiği nokta, bu etik soruların çok geç kalınmadan ele alınmasının gerekliliğini göstermektedir. Hayatlarımıza bu denli nüfuz eden yapay zekanın etik boyutunu anlayabilmek ve irdeleyebilmek için multidisipliner bir bakış açısı bizlere yol gösterici olabilecektir. Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, etik, felsefe, tıp ve tıp etiği, hukuk, ilahiyat gibi alanlardan ulusal ve uluslararası değerli konuşmacıların yer alacağı çalıştayımızda yapay zeka etiği çok yönlü bir şekilde ele alınacaktır.

18 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek çalıştay için kayıt alınacak olup, YouTube üzerinden canlı yayın yapılacaktır. Canlı yayın linki kayıtlı kişilerle paylaşılacaktır. Aynı zamanda İSAR’ın ilgili YouTube sayfasından canlı yayına ulaşılabilecektir. Yapay zeka ve yapay zeka etiği konularına ilgi duyan herkes çalıştayımıza davetlidir.