Covid-19 Pandemisi – 2

Covid-19 Pandemisi -2: Tıbbi, Hukuki ve Toplumsal Boyutları

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi yol açtığı hem tıbbi hem de sosyal sorunlarla birlikte bütün insanlığın ortak gündemi haline gelmiştir. Hemen her ülke kendi sağlık sistemi ve sosyokültürel yapısına göre salgına çözüm arayışlarına girmiş, böylece bir yandan da ortak bilgi havuzu oluşması imkan bulmuştur.

Pandeminin aciliyeti ile birlikte daha çok önlem ve tedavi çalışmaları tartışmalara konu olmuş, halihazırda ilerleyen süreçle birlikte bütün dünyayı etkisi altına alan bu salgının farklı yönleri de artık konuşulmaya başlanmıştır.

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu olarak daha önceki organizasyonlarımıza benzer şekilde COVID-19 pandemisinin genel tıbbi hatlarını, ülkemizdeki ve dünyadaki mevcut durumu gözden geçirmiş ve akabinde pandeminin tarihi, etik, dini ve psikolojik boyutlarını konu edinmiştik. İkincisini düzenleyeceğimiz bu sempozyumda ise pandeminin halk sağlığı, hukuk, sosyolojik, iktisadi ve siyasi boyutlarını ele alacağız.

Sempozyum için kayıt alınıyor olup, YouTube üzerinden canlı yayın yapılacaktır. Canlı yayın linki kayıtlı kişilerle paylaşılacaktır. Aynı zamanda İSAR’ın ilgili YouTube sayfasından canlı yayına ulaşılabilecektir.