Bülten ’18 | Sayı-1

Prof. Dr.
M.İhsan Karaman

Orhan Önder
Abdullah Uçar
Tuncay Sandıkçı
Seyit Enes Çakıcı,
Furkan Başak
Mustafa Rahmi Koç
Faruk Kırbıyık
Selman Süleyman Çomak
Fatih Tugay Devran
Ahmet Dede
Cihan Gökdemir

Başlarken | Prof. Dr. M.İhsan Karaman

İSAR-TAÇ (İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı, Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu) başta tıp ve ilahiyat uzmanları olmak üzere farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla, ülkemizde tıp ve tıbbi etik konularında bir duyarlılık oluşturmayı, tıbbi gelişme ve uygulamaları tıp etiği ve İslami değerler ışığında irdelemeyi hedefleyen bir çalışma grubu olarak 2009 yılında kurulmuştur.

İSAR-TAÇ Grubumuz, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak ele almakta ve bu sebeple modern tıp bilimlerinin İslam ahlâkının gerekleriyle uyum içerisinde uygulanabilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Tıbbi uygulamaların sınırlarının ve standartlarının tıbbî etik çerçevesinde belirlendiği uluslararası anlaşmalara İslam dünyasının hazırlıksız yakalanmaması için, İslam dünyası adına bu anlaşmalara yön verebilecek ürünleri ortaya koymayı kendine vizyon olarak belirlemektedir.

Çağdaş tıbbi uygulamaların etik ve yasal dayanaklarının çok farklı bakış açıları ile tartışıldığı, dolayısı ile farklı ahlâkî yargıların oluştuğu dünyamızda; yüksek insani değerlerin korunması; uygulama ve yasaların bu temellere dayandırılması için, bu türden çalışma ve araştırmalar çok büyük önem arz etmektedir. Tıp ve Ahlâk Çalışma Grubu’nun temel amacı, klasik tıbbi uygulamaların ve çağdaş tıbbi gelişmelerin İslami değerler ve bilgiler ışığında değerlendirilerek, İslamın özüne, ruhuna ve kurallarına uygun olup olmadığının ortaya konmasıdır.

Grubumuzun en başta belirlediği iki temel çalışma alanı vardır:

  • Tıp Ahlakı (Tıp ve Etik Değerler)
  • Sağlık Politikaları

İSAR-TAÇ grubu, temel olarak; aylık istişare ve yürütme toplantıları yapmakta, senede ortalama iki adet geniş katılımlı çalıştay veya uluslararası sempozyum düzenlemekte ve bu aktivitelerin çıktılarını kitaplaştırmaktadır.

Bu grupta, biri akademik unvan sahibi bilim insanları, diğeri akademisyen adayları olan lisansüstü öğrencileri, üçüncüsü de lisans öğrencileri olmak üzere üç ayrı gruptan katılımcı bulunmaktadır.

Çalıştığı alanın her geçen gün daha fazla önem kazandığı ve ilgi gördüğü grubumuz, ulusal ve uluslararası alanda çabalarını artırarak sürdürecek ve her fikre açık bir tartışma ortamı yaratarak hakikatin peşinde koşmaya devam edecektir.