Kitap | Hayvan Etiği

Prof. Dr.
M. İhsan Karaman

Prof. Dr.
Seyit Ankaralı

Dr.
Tuncay Sandıkçı

İSAR Yayınları
1. Baskı –  2019

İnsan ve hayvanın birlikte yaşamı insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanoğlu, kâinatın bir parçası ve ekolojik dengenin önemli bir unsuru kabul edilen hayvanlardan, beslenme, giyinme ve ulaşım başta olmak üzere, birçok alanda eskiden beri faydalanmaktadır. Bu ilişki ağı günümüzde, özellikle son iki yüzyılda, tıp alanında insan sağlığıyla ilgili deneyleri de içine alacak şekilde genişlemiştir.

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, ilk günden bu yana geçen 10 yıl zarfında, belirlediği temel alanlarda, hem teorik hem pratik birikimi, hem ulusal hem uluslararası müktesebatı ilgililerin huzuruna getiren çok önemli ve kapsamlı toplantılar, çalıştaylar, sempozyumlar ve paneller düzenlemiştir. Bu çalışmaların birçoğu, İSAR Yayınları arasında kitaplaştırılarak literatüre kalıcı olarak kazandırılmıştır. Bu bağlamda, 9 Şubat 2019’da grubumuz tarafından düzenlenen “Hayvan Etiği Çalıştayı”nda ise, tıp araştırmalarında çok önemli bir yer teşkil eden ve dünyada da giderek daha büyük bir duyarlılıkla değerlendirilen hayvanların deneysel kullanımı olgusundan hareketle “dini, felsefi, ahlaki, hukuki” yönleriyle hayvanlarla ilişkilerimiz ele alınmış, Batı dünyasında “animal ethics” başlığı altında ciddi bir hacme ulaşan hayvan etiği literatürüne mütevazı da olsa bir katkı sağlanmıştır. Bu kitap, çalıştay sunumları ve aynı çerçevede onlara eklenen bazı makalelerden oluşmaktadır.

Kitabı siz değerli okuyucuların tetkik nazarlarına sunarken, insanoğlunun hayvanlara bakışının nasıl olması gerektiğini veciz bir şekilde ifade eden merhum Ahmed Hamdi Akseki Hoca’nın şu tespitine yer vermeyi uygun buluyoruz:

“Ahlak-ı İslamiyye iki şeyde hülasa olunabilir: Evamir-i ilahiyeye tazim ve inkıyâd, mahlûkata şefkat.”