Kitap | Sağlık Alanında Büyük Veri

Doç. Dr.
Hakan Ertin

Dr.
Tuncay Sandıkçı

İSAR Yayınları
1. Baskı –  2020

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesinin ardından, internetin tıp alanında kullanımı ile birçok bilgi bir yerden bir yere gönderilir olmuş ve hızlıca birikmeye başlamıştır. Önceleri bu kadar büyüyeceği hayal edilemeyen ve kilobayt kavramı ile ölçülmeye başlayan bilgi, petabayt ve exabayt düzeyine varmıştır. Günümüzde sistemlerin ve farklı ağların birbirine bağlanması sonucu elde edilen bilgilerin, kullanıcıların istifadesine sunulması endüstriyel internet kavramını doğurmuştur. Sağlık endüstrisi de bu kullanım alanlarından biridir ancak bu alan diğerlerinden önemli farklara sahiptir. Sağlık alanındaki bilgilerin özel olduğu, dikkatle korunması gerektiği açıktır. Ancak karmaşık teknolojiler ve bilginin ilerlediği yol boyunca müdahale edilip ele geçirilme ihtimali bilgilerin korunmasını zorlaştırmaktadır. Bu yüksek teknolojileri oluşturan aklın, bilgiyi saklamanın ve korumanın da teknolojik yapısını kurması beklenmelidir. Ancak bu, tüm ahlak sistemlerinde olduğu gibi bu beklentiyi karşılamak niyet etmekle mümkündür. Bu niyeti oluşturmak ve hassasiyet yaratmak önemli bir görevdir.