Kitap | Fıkıh ve Biyoetik: İslam Hukuku Bakımından Tıbbi Konularda Karar Verme Süreci – 2

Prof. Dr.
M. İhsan Karaman

Prof. Dr.
Hakan Ertin

Prof. Dr.
Mürteza Bedir

İSAR Yayınları
1. Baskı –  2021

Tıp, yapabildiklerini sorgulamadan hayata geçiremez. Tıbbın bir iç denetime ihtiyacı vardır. Bunu tıp etiği yapıyor. Ancak ona yardımcı olan başka mekanizmalar da var. Doğru teknik/tıbbi bilgiye ulaşan ve bu konular üzerinde düşünen ilahiyatçılar da bu mekanizmanın içindedirler. İSAR TAÇ (Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu), kurulduğu 2009 yılından bugüne kadar modern ve klasik tıp etiği problemlerini İslami/felsefi/tıbbi boyutları ile ele almış, tıp uygulamalarının yeni teknolojilerin kullanımı ile iyice karmaşıklaşan bazı örneklerini derinlemesine inceleyen toplantılar düzenlemiştir. Grubumuzun farklı disiplinlerden gelen üyeleri, tıp alanından gelen uzmanların doğru ve anlaşılabilir bilgileri aktarmasının ardından konuları ele alıp tartışmıştır.

Elinizdeki bu kitap, 2019 yılı Aralık ayında İSAR TAÇ tarafından düzenlenmiş olan “Tıbbi Konularda Fetva Verme Metodolojisi ve Zorluklar” başlıklı toplantının sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu toplantı, daha önce yaptığımız ve “İslam bilginleri tıp alanında karşılaştıkları sorunlar hakkında nasıl bilgi ediniyor ve hangi metodolojiler ile konuya yaklaşıyorlar?” sorusuna cevap arayan toplantının ikincisi niteliğindeydi. 2010 yılındaki toplantıdan daha kapsamlı bir toplantı gerçekleşti ve on iki sunum yapıldı. Bu sunumlar içinde etik ikilemlere düştüğümüz birçok karmaşık sorun için hem var olan klasik yöntemler dile getirildi hem de yeni yöntemler önerildi. Türkiye’den katılan akademisyenler ülkemizdeki sorun ve çözüm önerilerini anlatırken, farklı ülkelerden gelen katılımcılar kendi ülkelerindeki tartışma ve karar verme mekanizmalarını dile getirdiler. Kimi katılımcılar da karar vermenin ötesinde daha derin yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu, konulara öncelikle felsefi bir yaklaşım gerektiğini ifade ettiler.

İSAR TAÇ, 12. yılında insanlığın düşün alanına katkı sağlama yolunda daha fazla kurumsallaşarak ve tecrübe biriktirerek yoluna devam etmektedir.

İyi okumalar dileriz.