Tarihçemiz

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu başta tıp ve ilahiyat uzmanları olmak üzere farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla, ülkemizde tıp ve tıbbi etik konularında bir duyarlılık oluşturmayı, tıbbi gelişme ve uygulamaları tıp etiği ve İslami değerler ışığında irdelemeyi hedefleyen bir çalışma grubu olarak 2009 yılında kurulmuştur.

Son yıllarda tıp alanında meydana gelen baş döndürücü gelişmeler, geleneksel tıbbi-ahlaki kabullerin baş edemeyeceği kadar derin sorunlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle insan bedenine ileri düzeyde müdahalenin tıbben/bilimsel olarak mümkün hale gelmesiyle birlikte tıp etiği tartışmaları bütün dünyada dini, felsefi, ahlaki açılardan incelenmeye başlamış ve yeni durumlara paralel etik yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu sebeplere bir çözüm arayışı olarak 5 Haziran 2010’da gerçekleşen “İslam Âlimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri” sempozyumu İSAR TAÇ için de bir başlangıç teşkil etmektedir. İSAR TAÇ, bugüne kadar  pek çok akademik etkinlik düzenlemiş ve ve alanında ilk olan kitaplar neşretmiştir.

Çalıştığı alanın her geçen gün daha fazla önem kazandığı ve ilgi gördüğü grubumuz, ulusal ve uluslararası alanda çabalarını artırarak sürdürmekte ve her fikre açık bir tartışma ortamı yaratarak hakikatin peşinde koşmaya devam etmektedir. 

Akademik Etkinlikler