Grubumuz
Çalışma grubumuzda akademik unvan sahibi bilim insanları, akademisyen adayları olan lisansüstü öğrenciler ve lisans öğrencileri olmak üzere üç ayrı düzeyde katılımcı bulunmaktadır.

Grup üyelerinin geldiği disiplinler: Sağlık Bilimleri, Tıp (Temel Bilimler ve Klinik Bilimler), Etik, Fıkıh, Sosyoloji, Felsefe ve bunlara yakın alanlardır.

Prof. Dr.
M.İhsan Karaman
Prof. Dr.
İlhan İlkılıç
Prof. Dr.
Mürteza Bedir
Prof. Dr.
Recep Şentürk
Prof. Dr.
Hakan Ertin
Prof. Dr.
Seyit Ankaralı
Prof. Dr.
Handan Ankaralı
Doç. Dr.
Cüneyt Kucur
DR. ÖĞR. ÜYESİ
Tuba Erkoç Baydar
Doç. Dr.
Ülfet Görgülü
Dr. Öğr. Üyesi
Merve Özaykal
Doç. Dr.
Hilal Özkaya
Dr.
Abdullah Uçar
Dr.
Tuncay Sandıkçı
Dr.
Orhan Önder