Grubumuz
Çalışma grubumuzda akademik unvan sahibi bilim insanları, akademisyen adayları olan lisansüstü öğrenciler ve lisans öğrencileri olmak üzere üç ayrı düzeyde katılımcı bulunmaktadır.

Grup üyelerinin geldiği disiplinler: Sağlık Bilimleri, Tıp (Temel Bilimler ve Klinik Bilimler), Etik, Fıkıh, Sosyoloji, Felsefe ve bunlara yakın alanlardır.

Prof. Dr.
M.İhsan Karaman
Prof. Dr.
İlhan İlkılıç
Prof. Dr.
Mürteza Bedir
Prof. Dr.
Recep Şentürk
Prof. Dr.
Seyit Ankaralı
Prof. Dr.
Handan Ankaralı
Prof. Dr.
Cüneyt Kucur
Prof. Dr.
Ülfet Görgülü
Doç. Dr.
Tuba Erkoç Baydar
Doç. Dr.
Hilal Özkaya
Doç. Dr.
Merve Özaykal
Dr. Öğr. Üyesi
Abdullah Uçar
Uzm. Dr.
Tuncay Sandıkçı
Öğr. Gör. Dr.
Orhan Önder

ACI KAYBIMIZ

Hakan-Ertin

Prof. Dr. Hakan ERTİN

Manisa Akhisar’da doğdu. İstanbul Pertevniyal Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında doktorasını tamamlayan Ertin 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında Doçent, 2020 yılında Profesör unvanlarını aldı. 2010’dan vefatına dek İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD.’da öğretim üyesi olarak çalıştı.

16 Mart 2021 günü ani bir kalp krizi sonucu ahirete irtihal etti.

“Ben onun için şunu dilemiştim son satırlarımda, 35 yıl önce: “Ömrün, layık olduğun ve arzu ettiğin güzelliklerle dolsun. İnancın, yoldaşın olsun.” İşte şimdi bir kez daha şahitlik ediyorum: “Hakan kardeşim, 59 yıllık ömrünü hep sarsılmaz inancının rehberliğinde yaşadı ve hayata, insanlara, dünyaya iyilik ve güzellik bıraktı.” benim için bir kardeşten öteydi.

M. İhsan Karaman