Slayt2
Kitap | Sağlıkta İsraf

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubunun 22 Ekim 2011 tarihinde düzenlediği “Sağlıkta İsraf ” adlı sempozyum kitap haline getirildi. Kitap sempozyumun paralelinde açılış konuşmalarını, sunumların yapıldığı dört oturumu ve kapanış oturumunu içeriyor.

Slayt6
Kitap | Hayat Ne Zaman Başlar, Ne Zaman Biter?

Bu çalışma, insanın doğumu ve ölümü üzerine tartışılan konular üzerine, konusunda uzman birçok ilim adamının makalelerinin derlenmesi sonucu oluşturulmuş bir eserdir. Birçok ilim adamının düşüncelerini ve görüşlerini bulundurması hasebiyle problemlere tek taraflı bakış açısını yıkmaktadır.

Tıp ve Fetva 2. baskı Kapak2
Kitap | Tıp ve Fetva

İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu’nun 5 Haziran 2010’da gerçekleştirdiği “İslam Âlimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri” isimli çalışması, Hakan Ertin tarafından kitaplaştırılarak okuyucuların istifadesine sunulmuştur.