Bedene Yapılan Müdahaleler Sempozyumu

  • Tarih ve Saat:
    • Ekim 17 - 18, 2015
    • 09:00
  • Yer:

    İSAM Konferans Salonu, Altunizade, İcadiye Bağlarbaşı Cd. No:40, 34672 Üsküdar/İstanbul

  • İletişim Bilgileri:

İSAM konferans salonunda akademisyenler, konuyla ilgilenen çeşitli meslek gruplarından kişiler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Disiplinlerarası bir yaklaşımla düzenlenen ve iki gün süren sempozyum internet üzerinden de canlı yayınlandı. Sempozyumda Cinsiyet Değişikliği Ameliyatları, Estetik Amaçlı Operasyonlar ve Sünnet Operasyonları farklı  disiplinlerden uzmanlar tarafından tartışıldı.

Bedene yapılan müdahaleler başlıklı ilk oturumun açılış konuşmasını Dr. Murat D. Çekin “Bedene Yapılan Müdahalelere Etik Yaklaşım” konulu tebliğiyle yaptı. Doç. Dr. Rainer Brömer ise ikinci sunumda Batı’da tarih boyunca yapılan uygulamalardan bahsetti. Son tebliğ sunumunu ise Nazife Şişman, “Cyborg Çağında Bir Metafor Olarak Beden” konulu tebliği ile yaptı.

Prof. Dr. İlhan İlkılıç’ın başkanlığındaki ikinci oturum, “Cinsiyet Değişikliği Ameliyatlarına Cerrahi Açıdan Yaklaşım” başlıklı tebliğle başladı. Dr. Bağhaki cinsiyet değişikliği operasyonlarının öncesinde ve sonrasında bireyleri nelerin beklediğini, ameliyatların hali hazırda ne şekillerde uygulandığını anlattı. Prof. Dr. Hayrettin Kara’nın “Kadın Bedeni ile Erkek Olduğunu Hissetmek” başlıklı sunumunda biyolojik cinsiyet, cinsel kimlik (benlik cinsiyeti), cinsel kimlik bozukluğu (gender disphoria) gibi kavramlar tanımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Özay “Cinsiyet Değiştirmenin İslam Hukukun’daki Hükmü” başlıklı sunumunda fıkıhta ‘hünsa, müteraccile, muhannes, lûtî’ şeklinde geçen kavramların karşılıklarını ve tarih boyunca fukahânın mezkur kişiler için hükümlerinin neler olduğuna yer verdi. Oturumun ve sempozyumun ilk gününün son tebliği Dr. Adem Az’ın Doç. Dr. Hakan Ertin ile beraber hazırladığı “Hermafroditizm Üzerine: Etik Problemler” konulu tebliğiydi.

Sempozyumun ikinci gününün ilk oturumu “Estetik Amaçlı Ameliyatlar”dı, oturum Prof. Dr. Oğuz Çetinkale’nin “Estetik ve Güzellik Amaçlı İsteklere Tıbbi ve Cerrahi Yaklaşımlar” konulu tebliğiyle başladı. Sunumda epilasyondan alınyüz gerdirmeye, burun ameliyatlarından kulak kepçesi düzeltme operasyonlarına, karın gerdirmeden göğüs küçültmeye pek çok operasyon konusunda bilgi verildi.

Oturum Prof. Dr. Mustafa Bilici’nin “Estetik Ameliyat Yaptıranların Halet-i Ruhiyesi” konulu sunumuyla devam etti. Bilici, son yıllarda estetik cerrahiye olan ilginin dış görünüşe yatırım, olumsuz beden algısı ve materyalist  değerlerle yakından ilgili olduğunu aktardı. Oturum Doç. Dr. Murat Aksu’nun “Estetik Amaçlı Ameliyatlara Hukuki Açıdan  Yaklaşım” başlıklı sunumuyla son buldu.

Prof. Dr. Recep Şentürk’ün başkanlığındaki 4. oturumun başlığı Estetik Amaçlı Ameliyatlar idi. “İslam Hukuku Açısından Bedene Estetik Müdahale” başlıklı sunumuyla Dr. Merve Özdemir öncelikle İslam Hukukunda “Zaruriyat, Haciyat ve Tahsiniyyat” terimlerinden bahsetti. Oturum Prof. Dr. Kadir Canatan’ın “Bedene Estetik Müdahaleler: Sosyolojik Yaklaşım” sunumu ile devam etti.

Canatan sunumunda beden sosyolojisinin ortaya çıkışından ve bedenlerimizle var olduğumuz toplumun insan bedenine ne gibi anlamlar yüklediğini anlattı. Estetik Amaçlı Ameliyatlar oturumunun son sunumu “Toplumsal Maskeleme: Gösterge Mezarlığı Olarak Beden” başlıklı sunumuyla Doç. Dr. Zülküf Kara tarafından yapıldı. Oturum, sorular ve  tartışma bölümünün ardından sona erdi.

Sempozyumun son oturumu olan sünnet operasyonları, Prof. Dr. Mürteza Bedir’in başkanlığında Doç. Dr. Selçuk Sılay’ın “Kanıta Dayalı Tıp Ekseninde Erkek Sünneti” konulu sunumuyla başladı. Oturum Prof. Dr. İhsan Karaman’ın “Her Yönüyle Kız Çocuklarda Sünnet” konulu sunumuyla devam etti. Dr. İrfan İnce “Dini Bir Vecibe Olarak Sünnet” konulu sunumu ile sünnetin İslam hukukundaki yerini anlattı.

“Alman ve Türk Ceza Hukuku Açısından Sünnet: Sosyal Endikasyon ve Rıza” konulu  sunumu ile Dr. Öğr. Üyesi Gottfried Plagemann Alman ve Türk hukuk sisteminin sünnete ne şekilde yer verdiğini, çocuğun rızası olmadan vücuduna müdahale yapılmasının nasıl değerlendirildiğini genel hatlarıyla aktardı. Son olarak Prof. Dr. İlhan İlkılıç “Almanya’daki Sünnet Tartışmaları Bağlamında Sünnetin Etik Boyutları” başlıklı, Almanya’da sünnet yasağını gündeme getiren Iraklı bir çocuğun sünnetine yer verdiği sunumunda Alman Parlamentosunun olaya yaklaşımını anlattı.

Galeri

Programı İzle