Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri

Sadece tıp teknolojisini üreten ülkeleri değil, Türkiye gibi uygulayan ülkeleri de yakından ilgilendiren yeni tıbbi uygulamalar çok boyutludur ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.

Tıp alanındaki hızlı gelişmeler bir yandan yeni teşhis ve tedavi imkanları sunarken, diğer yandan da daha önce karşılaşmadığımız meselelere yol açmaktadır. Organ nakli, beyin ölümü, klonlama, insan embryosu ile yapılan kök hücre çalışmaları, hayatın sonu ve yogun bakım kararı gibi konular bunlardan bir kaçıdır. Sadece tıp teknolojisini üreten ülkeleri değil, Türkiye gibi uygulayan ülkeleri de yakından ilgilendiren bu meseleler çok boyutludur ve bu bakımdan da disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Dünyada ve ülkemizde bu sorunlar son yıllarda sıkça tartışılmaktadır.

Bu tartışmalardan hareketle,  ISAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu, söz konusu meselelerin tıp ve ilahiyat alanlarına mensup ve alanında söz sahibi olan uzmanlarca masaya yatırılacağı bir atölye çalışması düzenlemiştir. Tıbbi etik ve fikıh açısından bu meseleler hakkinda karar verilirken karşılaşılan sorunların ve bunların çözüm yollarının tartışılacağı bu çalışmanın, tıp ve ilahiyat dünyamız için bir referans teşkil etmesi ümit edilmektedir. 

Galeri