Yaşamın Başlangıcına Dair Fıkhî ve Tıbbî Meseleler

  • Tarih ve Saat:
    • Nisan 30, 2011
    • 09:00
  • Yer:

    Selami Ali Mah. Selanikliler Sok. No: 44/1 Bülbülderesi/ Üsküdar, İstanbul,Türkiye

  • İletişim Bilgileri:

Tıp ve Ahlâk Çalışma Grubu’nun 5 Haziran 2010’da gerçekleşen birinci çalıştayının hususi bir noktada devamı sayılabilecek olan bu program, insan yaşamının başlangıç noktasını soruşturmak ve bununla ilgili fıkhî ve tıbbî sorunları tartışmak üzere fıkıhçılarla tabipleri bir araya getirdi.

Yaşama Başlangıcın Kilometre Taşları

Prof. Dr. Ertan Kervancıoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Öğretim Üyesi

Çalışma grubu başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, ilk sunumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden embriyolog Prof. Dr. Ertan Kervancıoğlu gerçekleştirdi. Kervancıoğlu, “Yaşama Başlangıcın Kilometre Taşları” başlıklı sunumunda, embriyonun gelişme aşamalarını anlattı.

Harran Üniversitesi’nden tıp tarihi ve etiği uzmanı olan Prof. Dr. Şahin Aksoy (merhum), “Doğmamış Çocuğun Ahlâkî Statüsü” başlıklı tebliğinde ceninin hangi aşamada insan sayılması gerektiği sorusuna cevap aradı ve kürtajla alakalı fıkhî ve etik meselelere bu zaviyeden açıklık getirmeye çalıştı.

Doğmamış Çocuğun Ahlâkî Statüsü

Prof. Dr. Şahin Aksoy (Merhum) Harran Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik AD. Öğretim Üyesi

İnsan Hilkatinin Tamamlanması Hakkında Klasik Fukahanın Görüşleri ve Bu Görüşlerin  Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mehmet Erdoğan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku uzmanı Prof. Dr. Mehmet Erdoğan, “İnsan Hilkatinin Tamamlanması Hakkında Klasik Fukahanın Görüşleri ve Bu Görüşlerin Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunda, zihnî açıdan ağır bir sakatlığı bulunduğu kesinleşen ceninin alınması ana fikrini inceledi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Pala ise “İslam Hukuku Açısından Cenin Hakları: Yeni Gelişmeler Işığında Bir İnceleme” başlıklı tebliğinde, fakihlerin kürtaj hakkındaki görüşlerinden hareketle, meseleye ceninlerin sahip olduğu temel haklar açısından yaklaştı.

Yapılan değerlendirme oturumunun ardından multidisipliner bir ortamda gerçekleştirilen bu münbit çalıştay nihayete erdi.

İslam Hukuku Açısından Cenin Hakları: Yeni Gelişmeler Işığında Bir İnceleme

Dr.Öğr.Üyesi Ali İhsan Pala Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi