Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarında Sosyal, Etik, Hukuki Sorunlar

Ülkemizde son yıllarda alternatif veya tamamlayıcı tıp adı altında icra edilen birçok uygulamaya rastlamaktayız. Giderek popülerleşen bu uygulamalar değişik reklam formatlarında medyada da karşımıza çıkmakta, bazı ürün ve uygulamalara dini bir boyut katılması meseleyi daha hassas kılmaktadır.

Bu durumun beraberinde getirdiği kültürel, sosyal, dini, hukuki, etik, ekonomik ve politik sorular önyargılardan uzak bir analizle cevaplanmayı beklemektedir. Sempozyumumuz, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını tarafsız bir bakış açısıyla ele almayı ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren böyle bir konuya ışık tutmayı hedeflemektedir.

Geleneksel İslam Tıbbı Bugün İçin Ne İfade Ediyor?

Dr. Mohammad Bagher Fazljou Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi Geleneksel Tıp Fakültesi

Tıbb-ı Nebevi’nin İlahiyat Perspektifinden Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Celal Yeniçeri Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Tıbb-ı Nebevi’nin Temel Dinamikleri

Prof. Dr. Levent Öztürk Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Dönemin İSAR Koordinatörü Prof. Dr. Recep Şentürk ve İSAR TAÇ Grubu Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın yapmış olduğu açılış konuşmalarının ardından birinci oturuma geçildi. İlk oturumda Dr. Mohammad Bagher Fazljou İran örneği üzerinden geleneksel tıbbın günümüz için ne anlam ifade ettiği üzerinde durdu ve İran’daki resmi ve gayrı resmi uygulamalardan örnekler vererek geleneksel tıbbın modern pratiğini inceledi.

İkinci konuşmada ise Prof. Dr. Celal Yeniçeri tıbb-ı nebeviyi ilahiyat perspektifi üzerinden ele aldı ve Hz. Peygamber dönemindeki uygulamalara değindi. İlk oturumun son konuşmasını ise Prof. Dr. Levent Öztürk gerçekleştirdi. Tıbb-ı nebevi kavramını semantik açıdan değerlendiren Öztürk, farklı dönemlerde tıbb-ı nebevinin nasıl anlaşılageldiğini açıklığa kavuşturdu.

Öğleden sonraki ilk oturumda Doç. Dr. Mustafa Iraz kendi çalışmalarında incelediği çeşitli geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının farmakolojik değerlendirmelerini dinleyicilere aktardı. Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı’ndan Didem Albasan, Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamalara nasıl yaklaştığını ele aldı. Ardından, yine Sağlık Bakanlığı İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Koordinasyonu Daire Başkanlığı’ndan Dr. Ecz. Aslı Can Ağca ise bitkisel ürün piyasasının ve denetiminin sorunlarını katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayın son oturumunda Prof. Dr. Hakan Hakeri tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını hukuki açıdan incelerken, Doç. Dr. Hakan Ertin bu uygulamaların etik yönünü irdeledi. Çalıştay Dr. Öğr. Üyesi Murat D. Çekin’in yapmış olduğu genel değerlendirme akabinde sona erdi.