Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Çalıştayı

  • Tarih ve Saat:
    • Ekim 7, 2017
    • 09:00 - 18:00
  • Yer:

    İSAR Konferans Salonu Selami Ali Mah. Selanikliler Sok. No: 44/1 Bülbülderesi/ Üsküdar, İstanbul,Türkiye

  • İletişim Bilgileri:

Günümüzde modern tıbbın yanlışları, hastalara değer vermeyen yaklaşımları, hastaların birer müşteri olarak görülmesi ve bunun sonucunda da hastalıkların ticarileşmesi kendisi hakkında şüpheler doğurmuş ve alternatif tıp uygulamaları bu durumdan da yararlanarak giderek popülerleşmiştir.

Tarih boyunca insanlar varlıklarını tehdit eden hastalıklar karşısında birtakım önleyici ve iyileştirici tıbbi uygulamalar peşinde olmuştur. Hastalıklardan kurtulmak için Tanrılara sunulan kurbanlar, çeşitli tapınaklarda tedavi amaçlı yapılan ayin ve büyüler, bitkisel droglardan yapılan ilaçlar, hastalıkların nedeninin anlaşılması için geliştirilen teoriler ve bilimsel devrimlerle eş zamanlı ortaya çıkan modern tıp uygulamaları insanoğlunun hastalıklar karşısındaki çaresizliğini ve bu çaresizliği yenmek için sergilemiş olduğu arayışları bize göstermektedir. insanlık tarihi ile yaşıt olan bu arayış ve çaresizlikler, aynı zamanda insanları her dönemin bilimsel/ortodoks tıp uygulamalarına karşı birtakım ‘alternatif’ arayışlara ve uygulamalara da sevk etmiştir. Her dönemin bilimsel/ortodoks tıp anlayışına karşı geliştirilen bu alternatif uygulamalar kimi zaman büyücüler ve din adamları eliyle olduğu gibi kimi zaman da şarlatanlar eliyle gerçekleşmiştir.

Günümüzde modern tıbbın yanlışları, hastalara değer vermeyen yaklaşımları, hastaların birer müşteri olarak görülmesi ve bunun sonucunda da hastalıkların ticarileşmesi kendisi hakkında şüpheler doğurmuş ve alternatif tıp uygulamaları bu durumdan da yararlanarak giderek popülerleşmiştir. Zira ülkemizde de olduğu gibi dünyanın birçok bölgesinde ‘şifa’ etiketiyle alternatif veya tamamlayıcı tıp adı altında birçok uygulamaya rastlamaktayız. Medyanın da etkisiyle giderek popülerleşen bu uygulamaların bir kısmının ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yakın bir zamanda tanınmış olması, çeşitli üniversitelerde geleneksel ve alternatif tıp uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulması, birtakım ürün ve uygulamalara dini bir boyut katılması konuyu çok daha hassas ve önemli bir hale getirmiştir. Bu durumun beraberinde getirdiği kültürel, sosyal, dini, hukuki, etik, ekonomik ve politik sorular önyargılardan uzak bir analizle cevaplanmayı beklemektedir. Çalıştayımız, geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını tarafsız bir bakış açısıyla ele almayı ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren böyle bir konuya ışık tutmayı hedeflemektedir. Uygulamaların tarihi arkaplanını, teorik ve pratik yönlerini, disiplinlerarası bir yaklaşımla ve eleştirel bakış açısıyla tartışacak olan bu çalıştay, sorularına cevap arayan ve çözüme katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır.

Galeri

Programı İzle