TOPLANTI KONUSU MODERATÖR TARİH
Yapay Zeka Prof. Dr. Handan Ankaralı 16.3.2019
Hekim Hatalarının Hanefi Mezhebi Açısından Değerlendirilmesi Şeyma Akartepe (Doktora Adayı) 19.1.2019
Maneviyat Algısı ve Diğerkâmlıkla İlişkisi (Kan Bağışı Örneğinde Türkiye ve Amerika Karşılaştırmalı Nitel Bir Araştırma)‘ Dr. Öğr. Üyesi Sevde Düzgüner 22.12.2018
Teknoloji ve Değer İlişkisi Tuba Nur Dönmez Umut 24.10.2018
Çağdaş Etik Problemlere Nasıl Cevap Üretilebilir? Doç. Dr. Hakan Ertin 24.10.2018
Fıkıhta Cenin Hukuku Doç. Dr. Ülfet Görgülü 13.10.2018
Teknoloji Bağımlılığı Dr. Mehmet Dinç 7.4.2018
E-Oruç Prof. Dr. İlhan İlkılıç 7.4.2018
Tıp ve Mahremiyet konusunun Tıp Etiği ve İslam Hukuku Açısından Kısa Değerlendirilmesi Prof. Dr. İlhan İlkılıç, Doç. Dr. Hakan Ertin, Dr. Tuba Erkoç 17.3.2018
İslam Hukukuna Göre Beden Üzerinde Tasarruf ve Organ Nakli Dr. Merve Özdemir 10.2.2018
İslami Perspektiften Hayvanlar ve Tıpta Deney Hayvanlarının Kullanımı Prof. Dr. Seyit Ankaralı 6.1.2018
Fıkhi açıdan ötanazi ve tedavinin esirgenmesi’ Dr. Tuba Erkoç 30.10.2017
Tıbbi Açıdan Cinsellik ve Cinsiyet Ayşenur Ersoy (Tıp Fak. 4.Sınıf) 6.5.2017
Cinsiyet Değiştirmenin Dini Hükmü ve Cinsellik İle İlgili Diyanet İşleri Başkanlığı’na İletilen Sorular Mahmut Kayış 6.5.2017
İslam Fıkhı Perspektifinden IVF (In-Vitro-Fertilizasyon) / Tüp Bebek Uygulamalarının Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ülfet Görgülü 1.4.2017
Tıbbi Açıdan IVF (In-Vitro-Fertilizasyon) / Tüp Bebek Uygulamaları Dr. Öğr. Üyesi Suna Kabil Kucur 1.4.2017
Ksenotransplantayonun ahlaki boyutları Prof. Dr. İlhan İlkılıç 18.2.2017
İnsanlık Onuru Kavramının Müslümanların Biyoetik Sorunların Çözümünde Kullanımı Prof. Dr. İlhan İlkılıç 7.5.2016
Embriyo Bağışı Prof. Dr. İlhan İlkılıç 2.4.2016
Ceninin Hayatının Sonlandırılmasının İslâm Hukukuna Göre Değerlendirilmesi Dr. Tuba Duru 23.1.2016
Almanya’da Ötenazi Tarihi ve İntihara Yardım Prof. Dr. İlhan İlkılıç 12.12.2015
Semavi Dinlerde Ötenazi Dr. Tuba Erkoç 21.11.2015
Palyatif Bakım Nedir ve Harvard Palyatif Bakım Kursu izlenimleri Dr. Öğr. Üyesi Hilal Özkaya 10.10.2015
Tıbbî Açıdan Erkek ve Kadın Sünneti Prof. Dr. M.İhsan Karaman 6.6.2015
Kötü Teşhisin Hastaya Söylenmesinde Etik Sorunlar Doç. Dr. Hakan Ertin 9.5.2015
Almanya’da Sünnet Tartışmaları: Etik, Hukuki ve Kültürel Perspektifler Prof. Dr. İlhan İlkılıç 24.1.2015
Hermafroditizm ve Etik Sorunlar Doç. Dr. Hakan Ertin, Dr. Adem Az 22.11.2014
Burun Estetik Ameliyatlarında Etik Sorunlar Doç. Dr. Cüneyt Kucur 20.9.2014
Geriatri’de ve Yaşlı Bakımında Etik Sorunlar ve Sosyal Problemler Dr. Öğr. Üyesi Hilal Özkaya 3.5.2014
Yardımcı Üreme Tekniklerinin Uygulanması Sırasındaki Sorunlara Sosyolojik Açıdan Yaklaşım Nazife Şişman 29.3.2014
Yardımcı Üreme Tekniklerinin Uygulanması Sırasındaki Tıbbi ve Ahlaki Sorunlar Prof. Dr. Ertan Kervancıoğlu, Dr. Rabiye Babalıoğlu 15.2.2014
Yaşamın Başlangıcı ve Kök Hücre Çalışmalarına Felsefi ve Etik Açıdan Yaklaşım ve Eleştirel Değerlendirme Prof. Dr. İlhan İlkılıç, Doç. Dr. Hakan Ertin 4.1.2014
Kök Hücre Çalışmalarının Etik Boyutları Ahmet Karakaya 21.8.2013
Kök Hücre Çalışmalarının Biyolojik Altyapısı Prof. Dr. İlhan İlkılıç 21.8.2013
Maslahat, Zaruret Ve İhtiyaç Kavramlarının Tıpla İlgili Fıkhî Hükümlere Etkisi Dr. Merve Özdemir 17.8.2013
İhtiyaç Kavramının Fıkıhtaki Yeri ve Tıbbi Fetvalara Uygulanmasındaki Problemler Rahmi Yaran 15.6.2013
Zarûret Kavramı Dr. Öğr. Üyesi İrfan İnce 6.4.2013
Maslahat Kavramının Tıbbî Fetvâlara Uygulanması Prof. Dr. Murteza Bedir 9.1.2013